БҮРТГЭЛИЙН МЭДЭЭЛЭЛ АЛДААТАЙ ХЭРЭГЛЭГЧИД УРАМШУУЛЛАА АВАХ БОЛОМЖТОЙ БОЛОХ НЬ.

Татварын ерөнхий газраас Нэмэгдсэн өртгийн албан татварын тухай хуулийн дагуу албан татвар төлөгчийн тухайн татварын жилд албан татвар суутган төлөгчтэй хийсэн худалдан авалтад төлсөн албан татварын 20 хувийг буцаан олгуулахаар иргэдийн мэдээллийг  хянан баталгаажуулж, Сангийн Яаманд хүргүүллээ. Нэмэгдсэн өртгийн албан татварын тухай хуулийн дагуу Сангийн Яам ажлын 45 өдөрт багтаан буцаан олгох шийдвэрийг гаргах бөгөөд Монгол банкаар дамжуулан татвар төлөгчийн харилцагч банкруу буцаан олголтыг шилжүүлдэг. Хэрэглэгчийн мэдээлэл дутуу болон алдаатай 22000 гаран хэрэглэгчид энэ буцаан олголтыг авах боломжгүй байсан. Гэсэн ч үүнийг өөрчлөн татварын албанаас бүртгэлийн мэдээллээ засварлаж, буцаан олголтоо авах боломжоор хангаж өгөх талаар Татварын ерөнхий газраас мэдээллээ.

Сэтгэгдэл үлдээх

Please enter your comment!