Нийслэлийн цагдаагийн газрын дарга үүрэг чиглэл өглөө

0
144

Цагдаагийн ерөнхий газрын Дэд бөгөөд Нийслэлийн цагдаагийн газрын дарга, цагдаагийн хурандаа Д.Ядамдорж Замын цагдаагийн алба, Нийтийн хэв журам хамгаалах, олон нийтийн аюулгүй байдлыг хангах алба, Бүртгэл хяналтын төв, Нийслэлийн цагдаагийн газрын харьяа газар, хэлтэс, тасаг, төвийн дарга нарт цаг үеийн нөхцөл байдалтай холбогдуулан ажлын чиглэл өглөө.

Нийслэлийн иргэдийн аюулгүй байдлыг хангах талаар:

• Ихэнх гэмт хэрэг, зөрчлүүд хяналтын телекамергүй газруудад үйлдэгдэж байгааг анхаарч, энэ чиглэлээр дүүрэг дэх цагдаагийн хэлтэс бүр тодорхой ажил зохион байгуулах

• Иргэдээс цагдаагийн байгууллагад хандаж гаргасан өргөдөл, гомдлын шийдвэрлэлтийн талаар санал, хүсэлтээ хаана, хэнд гаргах талаарх мэдээллийг байгууллагадаа ил харагдах газарт байршуулах

• “Хороо амгалан бол Хот амгалан” Иймд хорооны цагдаагийн үйл ажиллагааг олон нийтийн өмнө ил гаргаж, ажлын үр дүнг дүгнэж, цаашид хорооны нийгмийн ажилтан, хэсгийн ахлагч, төрийн болон төрийн бус байгууллагын үүрэг оролцоог нэмэгдүүлэх талаар анхаарч ажиллах

• Гэмт хэрэг, зөрчлийн шалтгаан нөхцөлийг тогтоон дүн шинжилгээ хийж, гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх ажлыг бүсчилсэн, багийн системээр зохион байгуулж, идэвх, санаачлага өрнүүлэн ажиллаж буй байгууллага, аж ахуй нэгж, хороо, иргэдийн санал санаачлага, сайн туршлагыг түгээн дэлгэрүүлэх, сурталчлах ажлыг зохион байгуулах

• Дүүргийн хороон дээр ажиллаж буй цагдаагийн ажилтны ажиллах нөхцөлийг сайжруулах,тэдний ажилд бусад албадын зүгээс дэмжлэг үзүүлэх ажлыг тогтмол зохион байгуулж, үр дүнг тооцох

• Зөрчлийн болон Зөрчил шалган шийдвэрлэх тухай хуулийг хэрхэн зөв ойлгож, хэрэглэж байгаад алба хаагчдад хяналт тавьж байх

• Нийслэл хотын замын хөдөлгөөний түгжрэл, бөөгнөрлийг бууруулах талаар бодитой ажил санаачлан зохион байгуулж, тээврийн хэрэгсэлд тавих хяналтыг чангатгах

 Цагдаагийн алба хаагчдын сахилга хариуцлага, харилцааны соёлыг дээшлүүлэх чиглэлээр:

Алба хаагчдаас иргэдийг чирэгдүүлдэг асуудлыг таслан зогсоож, иргэдтэй итгэлцэх төрүүлэхүйц хүндлэлтэй харилцаа үүсгэх арга барилд сургах ажлыг зохион байгуулах чиглэл өглөө.

Сэтгэгдэл үлдээх

Please enter your comment!