Зарим цэцэрлэгийн барилгыг буулгаж, шинээр барина

0
308

Боловсролын салбарт ирэх хоёр жилд “Хүүхэд бүр цэцэрлэгт” хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэхээ Засгийн газраас мэдэгдсэн. Улмаар 2020 онд хүн ам төвлөрсөн хот суурин газарт хүүхэд бүр цэцэрлэгт хамрагдах боломжийг 100 хувь бүрдүүлэх зорилт тавиад байгаа. Тэгвэл ирэх жил 90 цэцэрлэгийн барилгыг шинээр барьж эхлүүлэхэд 62.4 тэрбум төгрөгийг төсөвлөөд байна. Тодруулбал, нийслэлд 47, орон нутагт 43 цэцэрлэгийн барилгын хөрөнгө оруулалтын санхүүжилтийг шийдвэрлэхээр ирэх оны төсөвт тусгажээ. Хүүхэд бүр цэцэрлэгт хөтөлбөрт нийт 137,756.3 сая төгрөг шаардлагатай гэнэ.

2018-2019 онд баригдах цэцэрлэгийн жагсаалт:

Чингэлтэй дүүрэг, 43 дугаар цэцэрлэгийн барилгыг буулгаж, шинээр 240 ортой цэцэрлэг барина.

Цэцэрлэгийн барилгын өргөтгөл, 150 ор /Улаанбаатар, Чингэлтэй дүүрэг, 103 дугаар цэцэрлэг/

 

Цэцэрлэгийн барилгын өргөтгөл, 150 ор /Улаанбаатар, Баянгол дүүрэг, 100 дугаар цэцэрлэг/

 

Цэцэрлэгийн барилга буулгаж, шинээр барих 240 ор /Улаанбаатар, Баянгол дүүрэг, 34 дүгээр цэцэрлэг/

 

Цэцэрлэгийн барилга буулгаж, шинээр барих 240 ор /Улаанбаатар, Баянгол дүүрэг, 13 дугаар цэцэрлэг/

 

 

Цэцэрлэгийн барилга буулгаж, шинээр барих 240 ор /Улаанбаатар, Баянгол дүүрэг, 30 дугаар цэцэрлэг/

 

Цэцэрлэгийн барилгын өргөтгөл, 240 ор /Улаанбаатар, Баянгол дүүрэг, 66 дугаар цэцэрлэг/

 

Цэцэрлэгийн барилгын өргөтгөл, 150 ор /Улаанбаатар, Баянгол дүүрэг, 114 дүгээр цэцэрлэг/

Цэцэрлэгийн барилга буулгаж, шинээр барих 240 ор /Улаанбаатар, Сонгинохайрхан дүүрэг, 55 дугаар цэцэрлэг/

Цэцэрлэгийн барилгын өргөтгөл, 240 ор /Улаанбаатар, Сонгинохайрхан дүүрэг, 125 дугаар цэцэрлэг/

 

Цэцэрлэгийн барилга, 150 ор /Улаанбаатар, Сонгинохайрхан дүүрэг, 11 дүгээр хороо/

 

Цэцэрлэгийн барилга, 100 ор /Улаанбаатар, Сонгинохайрхан дүүрэг, 5 дугаар хороо/

 

Цэцэрлэгийн барилга буулгаж, шинээр барих 280 ор /Улаанбаатар, Баянзүрх дүүрэг, 10 дугаар цэцэрлэг/

 

Цэцэрлэгийн барилга, 150 ор /Улаанбаатар, Сонгинохайрхан дүүрэг, 24 дүгээр хороо/

 

Цэцэрлэгийн барилга, 150 ор /Улаанбаатар, Сонгинохайрхан дүүрэг, 26 дугаар хороо/

 

Цэцэрлэгийн барилга, 150 ор /Улаанбаатар, Сонгинохайрхан дүүрэг, 23 дугаар хороо/

 

Цэцэрлэгийн барилга, 150 ор /Улаанбаатар, Сонгинохайрхан дүүрэг, 28 дугаар хороо/

 

Цэцэрлэгийн барилга, 280 ор /Улаанбаатар, Баянзүрх дүүрэг, 10 дугаар цэцэрлэг/

 

Цэцэрлэгийн барилга буулгаж, шинээр барих 240 ор /Улаанбаатар, Баянзүрх дүүрэг, 50 дугаар цэцэрлэг/

 

Цэцэрлэгийн барилгын өргөтгөл, 150 ор /Улаанбаатар, Баянзүрх дүүрэг, 62 дугаар цэцэрлэг/

 

Цэцэрлэгийн барилга, 240 ор /Улаанбаатар, Хан-Уул дүүрэг, 14 дүгээр хороо/

 

Цэцэрлэгийн барилгын өргөтгөл, 100 ор /Улаанбаатар, Хан-Уул дүүрэг, 53 дугаар цэцэрлэг/

 

Цэцэрлэгийн барилгын өргөтгөл, 100 ор /Улаанбаатар, Хан-Уул дүүрэг, 49 дүгээр цэцэрлэг/

 

Цэцэрлэгийн барилга, 240 ор /Улаанбаатар, Чингэлтэй дүүрэг, 33 дугаар цэцэрлэг/

 

Цэцэрлэгийн барилгыг буулгаж, шинээр барих, 240 ор /Улаанбаатар, Чингэлтэй дүүрэг, 4 дүгээр цэцэрлэг/

Цэцэрлэгийн барилгын дуусгал /Баянхонгор, Баянхонгор сум/

Цэцэрлэгийн барилга худалдан авах, 100 ор /Завхан, Их-Уул сум/

Цэцэрлэгийн барилга, 150 ор /Өвөрхангай, Арвайхээр сум/

Цэцэрлэгийн барилгын дуусгал /Улаанбаатар, Сонгинохайрхан дүүрэг, 18 дугаар хороо/

Цэцэрлэгийн барилга, 100 ор /Улаанбаатар, Баянзүрх дүүрэг, 25 дугаар хороо/

Цэцэрлэгийн барилга /Хөвсгөл, Түнэл сум/

Цэцэрлэгийн барилга, 120 ор /Дорнод, Хэрлэн сум, 1 дүгээр баг/

Цэцэрлэгийн барилга, 100 ор /Завхан, Шилүүстэй сум/

Цэцэрлэгийн барилга, 150 ор /Орхон, Баян-Өндөр сум, Яргуйт баг/

Цэцэрлэгийн барилга, 150 ор /Увс, Улаангом сум, 2 дугаар баг/

Цэцэрлэгийн барилга, 150 ор /Хөвсгөл, Мөрөн сум, 14 дүгээр баг/

Цэцэрлэгийн барилга, 150 ор /Орхон, Баян-Өндөр сум, Булаг баг/

Цэцэрлэгийн барилга, 150 ор /Ховд, Мянгад сум/

Цэцэрлэгийн барилга худалдан авах /Улаанбаатар, Сонгинохайрхан дүүрэг, 6 дугаар хороо/

Цэцэрлэгийн барилга, 280 ор /Баянхонгор, Баянхонгор сум/

Цэцэрлэгийн барилга, 100 ор /Хэнтий, Дэлгэрхаан сум/

Цэцэрлэгийн барилга, 120 ор /Хэнтий, Цэнхэрмандал сум/

Цэцэрлэгийн барилга, 200 ор /Хэнтий, Өмнөдэлгэр сум/

Цэцэрлэгийн барилга, 100 ор /Төв, Баян-Өнжүүл сум/

Цэцэрлэгийн барилгын өргөтгөл /Улаанбаатар, Чингэлтэй дүүрэг, 74 дүгээр цэцэрлэг/

Цэцэрлэгийн барилга, 120 ор /Улаанбаатар, Налайх дүүрэг, 1 дүгээр хороо/

Цэцэрлэгийн барилга, 100 ор /Улаанбаатар, Налайх дүүрэг, 3 дугаар хороо/

Цэцэрлэгийн барилга, 150 ор /Увс, Улаангом сум,12 дугаар баг/

Цэцэрлэгийн барилгын өргөтгөл /Сэлэнгэ, Сүхбаатар сум, 4 дүгээр цэцэрлэг/

Цэцэрлэгийн барилга, 50 ор /Сэлэнгэ, Алтанбулаг сум/

Цэцэрлэгийн барилга, 100 ор /Дундговь, Баянжаргалан сум/

Цэцэрлэгийн барилга, 240 ор /Улаанбаатар, Баянгол дүүрэг, 21 дүгээр хороо/

Цэцэрлэгийн барилга, 150 ор /Улаанбаатар, Хан-Уул дүүрэг, 4 дүгээр цэцэрлэг/

Цэцэрлэгийн барилгыг буулгаж, шинээр барих, 240 ор /Улаанбаатар, ХанУул дүүрэг, 28 дугаар цэцэрлэг/

Цэцэрлэгийн барилга, 150 ор /Дорноговь, Сайншанд сум/

Цэцэрлэгийн барилга худалдан авах, 200 ор /Улаанбаатар, Баянзүрх дүүрэг, 25 дугаар хороо/

Цэцэрлэгийн барилга, 150 ор /Улаанбаатар, Сонгинохайрхан дүүрэг, 22 дугаар хороо/

Цэцэрлэгийн барилга, 50 ор /Архангай, Хангай сум/

Цэцэрлэгийн барилга, 150 ор /Улаанбаатар, Сонгинохайрхан дүүрэг, 1 дүгээр хороо/

Цэцэрлэгийн барилга, 150 ор /Дорнод, Хэрлэн сум, 6 дугаар баг/

Цэцэрлэгийн барилга, 50 ор /Төв, Жаргалант сум/

Цэцэрлэгийн барилга, 240 ор /Улаанбаатар, Сүхбаатар дүүрэг/

Цэцэрлэгийн барилга, 100 ор /Баян-Өлгий, Бугат сум/

Цэцэрлэгийн барилга, 250 ор /Баян-Өлгий, Өлгий сум/

Цэцэрлэгийн барилга, 280 ор /Улаанбаатар, Сүхбаатар дүүрэг, 15, 16 дугаар хороо/

Цэцэрлэгийн барилга, 280 ор /Улаанбаатар, Сүхбаатар дүүрэг, 17, 18 дугаар хороо/

Цэцэрлэгийн барилга, 280 ор /Улаанбаатар, Сүхбаатар дүүрэг, 19, 20 дугаар хороо/

Цэцэрлэгийн барилга, 200 ор /Хэнтий, Хэрлэн сум/

Цэцэрлэгийн барилга, 200 ор /Улаанбаатар, Сонгинохайрхан дүүрэг, 16 дугаар хороо/

Цэцэрлэгийн барилга, 150 ор /Хөвсгөл, Цэцэрлэг сум/

Цэцэрлэгийн барилгын өргөтгөл /Дархан-Уул, Дархан сум, 23 дугаар цэцэрлэг/

Цэцэрлэгийн барилга худалдан авах /Дархан-Уул, Дархан сум, 9 дүгээр баг/

Цэцэрлэгийн барилга, 150 ор /Улаанбаатар, Сонгинохайрхан дүүрэг, 2 дугаар хороо/

Цэцэрлэгийн барилга, 75 ор /Өвөрхангай, Богд сум/

Цэцэрлэгийн барилга, 75 ор /Өвөрхангай, Сант сум/

Цэцэрлэгийн барилга, 75 ор /Баян-Өлгий, Ногооннуур сум/

Цэцэрлэгийн барилга, 50 ор /Баян-Өлгий, Ногооннуур сум, Улаанчулуут баг/

Цэцэрлэгийн барилга, 240 ор /Улаанбаатар, Баянзүрх дүүрэг, 6 дугаар хороо/

Цэцэрлэгийн барилга, 200 ор /Улаанбаатар, Баянгол дүүрэг, 16 дугаар хороо, Гандангийн дэнж/

Цэцэрлэгийн барилга, 125 ор /Баян-Өлгий, Сагсай сум/

Цэцэрлэгийн барилга, 100 ор /Улаанбаатар, Баянзүрх дүүрэг/

Цэцэрлэгийн барилга, 50 ор /Завхан, Алдархаан сум/

Цэцэрлэгийн барилгын өргөтгөл /Улаанбаатар, Хан-Уул дүүрэг, 73 дугаар цэцэрлэг/

Цэцэрлэгийн барилга, 150 ор /Улаанбаатар, Баянзүрх дүүрэг, 4, 5, 14 дүгээр хороо/

Цэцэрлэгийн барилга худалдан авах, 150  ор /Улаанбаатар, Баянзүрх дүүрэг, 2 дугаар хороо/

Цэцэрлэгийн барилгын өргөтгөл /Баянхонгор, Баянговь сум/

Цэцэрлэгийн барилга, 200 ор /Улаанбаатар, Сонгинохайрхан дүүрэг, 13 дугаар хороо/

Цэцэрлэгийн гадна тоглоомын талбайн тохижилт /Улаанбаатар, Сүхбаатар дүүрэг, 143 дугаар цэцэрлэг/

Цэцэрлэгийн барилга, 75 ор /Сэлэнгэ, Орхонтуул сум, Рашаант тосгон/

Цэцэрлэгийн барилга, 150 ор /Сэлэнгэ, Цагааннуур сум/

Сэтгэгдэл үлдээх

Please enter your comment!